Mantelzorger? Zorg dan ook goed voor jezelf!

Overal vind je onzichtbare helden die met liefde zorgen voor hun zieke naaste. Het is een mooie, maar ook veeleisende taak. In dit mantelzorg dossier vind je handige tips en ervaringsverhalen.

Mantelzorg, wat is dat nu eigenlijk? Daar kunnen we kort over zijn: als je een familielid of naaste verzorgt die langdurig ziek is, hulpbehoevend is of een beperking heeft, ben je mantelzorger. Ja, ook als dat voor jou heel vanzelfsprekend is. Van af en toe een boodschap doen en meegaan naar de huisarts, tot dagelijkse verzorging, hulp bij administratie en het beheren van geld. Mantelzorg komt op je pad, is onbetaald en kun je niet zomaar stopzetten. Als jij het niet doet, is er vaak niemand anders.

Jong en mantelzorger: ervaringen en ondersteuning

In Nederland zorgt maar liefst een op de vijf jongeren voor een chronisch ziek familielid. Huishoudelijke taken overnemen hoort hier ook bij. Als je jong bent is dat natuurlijk extra pittig. Niet gek dus dat uit onderzoek blijkt dat jongeren die mantelzorger zijn aangeven veel stress te ervaren, moeite hebben met inslapen en zich overdag erg vermoeid voelen. De organisatie Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in Nederland. Met tips, adviezen, ondersteuning en aandacht.

Benieuwd hoe andere jongere het ervaren om mantelzorger te zijn? Lees de ervaringen van Minou en Viroen.

Mantelzorgverlof opnemen: overleg met je werkgever

Je kunt als mantelzorger kort- en langdurig verlof opnemen. Geef een verlofaanvraag altijd zo snel mogelijk aan bij je werkgever. Kortdurend verlof kan direct ingaan vanaf het tijdstip waarop je dit meldt. Wil je langdurig zorgverlof opnemen? Dat kan als diegene levensbedreigend ziek is, of als je de enige bent die iemand kan verzorgen die langdurig ziek of hulpbehoevend is. Per twaalf maanden heb je recht op maximaal zes keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Dit gaat in overleg met je werkgever. Check wel je cao, want het kan zijn dat er andere afspraken zijn gemaakt.

Hulp beschikbaar: mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is dankbaar werk, maar het vraagt mentaal en fysiek veel van je. Soms heb je daarom wat tijd nodig voor jezelf. Even een paar uur ontspannen of je gedachten op iets anders zetten. Maar hoe doe je dat? Als er geen familieleden of vrienden zijn die af en toe kunnen helpen, schakel dan hulp in. Er zijn tal van organisaties in Nederland zijn waar je voor mantelzorgondersteuning aan kunt kloppen. Op Mantelzorg.nl vind je naast allerlei handige informatie, 430 nationale en regionale organisaties die ondersteunen met advies, financiële tegemoetkoming, respijtzorg en praktische hulp. Je kunt ook altijd bellen met de Mantelzorglijn voor informatie en tips: 030-7606055.

Mantelzorg en geldzaken: financiële tegemoetkomingen

Als je mantelzorger bent, doe je dat onbetaald. Maar je inkomen kan wel minder worden, omdat je minder gaat werken. Terwijl je vaak meer geld kwijt bent aan telefoon- en reiskosten, zorgkosten of boodschappen. Gelukkig zijn er financiële regelingen en tegemoetkomingen waar je aanspraak op kunt maken.

 • Mantelzorgwaardering
  Gemeentes zijn dolblij met jou als mantelzorger. Jaarlijks geven de meeste gemeentes daarom een waardering aan mantelzorgers, zoals een cadeaubon of een geldbedrag. Kijk op de site van jouw gemeente of het lokale Steunpunt mantelzorg wat jouw gemeente doet en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.
 • Reiskostenvergoeding
  Als mantelzorger heb je vaak extra reiskosten. Helaas bestaat er geen standaard reiskostenvergoeding voor mantelzorgers. Maar je kunt wel aanspraak maken op bijvoorbeeld aanvullend ov, een parkeervergunning en soms betaalt de gemeente een deel van de kosten.
 • Dubbele kinderbijslag
  Als je intensief zorgt voor je zieke kind, kun je extra kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Betaling vanuit persoonsgebonden budget (pgb)
  Met het pgb kan degene die zorg nodig heeft, hulp inkopen. Maar dit pgb kan ook gebruikt worden om naasten te betalen die zorg leveren. Dit regel je bij de SVB door een zorgovereenkomst op te stellen.

 

Meer lezen
“Afscheid nemen en doorleven. Het is niet makkelijk, maar het is wel mogelijk”. Adelheid Roosen verzorgde haar moeder tot aan haar overlijden. Lees haar hier openhartige column.